สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายชนกันติ์ ชโลกลางหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายบุญเรือง รัตนะโสภาครูประจําสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายเริงชัย บุญสรรค์ครูประจําสาขาวิชาช่างยนต์
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาครูประจําสาขาวิชาช่างยนต์

คลิกดาวน์โหลด..หลักสูตรรายวิชาของสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

สาขางาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

         ศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์ วิทยาการด้านสีพ่นรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์ และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)