สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายไพรัตน์ พรมมาหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาครูประจําสาขาวิชาช่างยนต์
นายบุญเรือง รัตนะโสภาครูประจําสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรครูประจําสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์

คลิกดาวน์โหลด..หลักสูตรรายวิชาของสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

สาขางาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

         ศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์ วิทยาการด้านสีพ่นรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์ และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)