ฟอนต์ไทย-ใช้ในราชการ

ฟอนต์ไทย-ใช้ในราชการ 

       ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้าง สรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป ฟอนต์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งฟอนต์.คอมเป็นผู้ร่วมเผยแพร่ในวงกว้าง

          ฟอนต์ TH Sarabun   เนื่องจาก SIPA ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกัน แก้ไขสัญญาอนุญาตฟอนต์ TH Sarabun ตัวนี้ใหม่เป็น GPL 2.0 + Font exception  เพื่อให้เป็นฟอนต์ที่เสรียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่มีใน TH Sarabun PSK ตัวเดิมเรียบร้อยแล้ว ขอให้นำไปใช้กันได้อย่างรื่นเริงบันเทิงใจ

1.ฟอนต์: TH Sarabun New 

คลิกดาวน์โหลดได้ที่รูปแฟ้มสีเขียวนี้

2. รวมฟอนต์มาตรฐานราชการไทย จำนวน 13 ฟอนต์

คลิกดาวน์โหลดได้ที่รูปกล่องนี้

3. ฟอนต์ไทยสารบรรณ “TH Sarabun IT๙” พิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ

คลิกดาวน์โหลดได้ที่รูปแฟ้มสีฟ้านี้

วิธีติดตั้ง ฟอนต์ไทยสารบรรณ

สามารถหาเลือก ฟอนต์ แบบอื่นๆได้ที่ เว็บไซต์ http://www.f0nt.com/

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)