ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสุวรรณา จันทร์เพชรหัวหน้าศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ
นางสาวอัศณีย์ เวทวัง
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ
นางสาวดีรีฎา บุญยืนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ
นายกิตติ สุพิมพานนท์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)