สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรหัวหน้าแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายเริงชัย บุญสรรค์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายชนกันติ์ ชโลกลางครูประจําแผนกวิชาช่างยนต์
นายบุญเรือง รัตนะโสภาครูประจําแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาครูประจําแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมผิวงานการกำหนดขอบเขตความเสียหาย การขัดลอกผิวสี การโป๊ และขัดสีโป๊ การติดกระดาษการพ่นสีรองพื้นและสีพื้น อุปกรณ์การพ่นสีรถยนต์ เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการพ่นสีรถยนต์ การผสมสี การพ่นสีโซลิด การพ่นสีเมทัลลิค การพ่นเคลียร์ทับหน้าและขัดผิวสีการกำหนดความเสียหายงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ การกำหนดชั่วโมงงาน และประมาณราคาค่าซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

                วิทยาการด้านสีพ่นรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์ และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาช่างยนต์ 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)