หมวดวิชาทักษะชีวิต

หมวดวิชาทักษะชีวิต

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววันวิสา กีบสันเทียะผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายภูมิพัฒน์ ศัลยวุฒิครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวธนพร วะปะแก้วครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ของหมวดวิชาทักษะชีวิต  คลิก !!  ป้ายแฟนเพจนี้เลย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)