แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวสุณิสา ชุ่มมะโน
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายกิตติ์ธนัตถ์ โชติธนากันติ์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางณัชชา กุมารสิงห์ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

สามารถเข้าเยี่ยมชม  กิจกรรมของแผนกอาหารและโภชนาการ คลิก !! ป้ายแฟนเพจนี้เลย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)