ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

  332 ซอยจรัญสนิทวงศ์  68 ถนนจรัญสนิทวงศ์   แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700


โทรศัพท์ 02 - 424 1944   ,   02 - 4240776   

โทรสาร 02-433-1862 


   อีเมลล์ :  nlpoly.info@nlpoly.ac.th


เว็บเพจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

เว็บเพจ แผนกศิลปะ ประดิษฐ์  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 

                  เว็บเพจ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม Easy Drink


แผนที่และการเดินทาง
การเดินทาง โดยรถโดยสารประจำทาง สาย 18 , 110 , 203 , 170 , 175
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ - ท่าพระ

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)