แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางภาวิณี อ่ำทอง
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวชญาพร กิตติรัตนกรกุล
ครูประจําแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย คลิก !! ป้ายแฟนเพจนี้เลย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)