ประกาศ ประชาพิจารณ์ และ ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร 1

ประกาศ ประชาพิจารณ์ และ ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร 1

ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร 1

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  ประกาศ ประชาพิจารณ์    และ   ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร 1

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)