กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 นางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมไหว้พระพุทธ องค์วิษณุกรรม (พระบิดาแห่งช่าง) และศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมทั้งเจิมอุปกรณ์การศึกษาของแต่ละแผนกวิชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมเทพนารี อาคาร 1 ชั้น 6 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)