กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนพิการ

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ท่านผู้อำนวยการสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมจัดสถานที่ 5 เมืองอาชีพ ในงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนพิการ สู่การเปลี่ยนผ่าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567) และแสดงผลงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา โดย ศูนย์ฯ กทม. รับผิดชอบเมืองศิลปะ และร่วมจักบูธซูซิ ในเมืองอาหาร

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)