รับมอบชิ้นส่วนอะไหล่ Mercedes-Benz จากบริษัท เบนซ์พระราม3

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้ารับมอบชิ้นส่วนอะไหล่ Mercedes-Benz จากบริษัท เบนซ์พระราม3 จำนวน 221 รายการ มูลค่า 1,577,077 บาท ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อนาคตการศึกษาขอ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)