โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กล่าวต้อนรับและพบปะผู้ปกครอง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)