ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาฯ

              วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มอบหมายให้นางเสาวพา เวศกาวี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณ
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)