โครงการอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ฟรี

           วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ออกบริการล้างแอร์ให้ประชาชน ภายใต้โครงการ ‘อาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ฟรี’ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมีนางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นำทีมคณะครูและนักเรียน ลงพื้นที่ พร้อมให้ข้อมูลแนะนำความรู้พื้นฐานในการดูแลและบำรุงรักษาแอร์
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)