กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

              วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นำโดย นางเสาวพา เวศกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงคนดีไม่มีวันตาย ใน วันศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)