โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ ๕๑ ปี

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ ๕๑ ปี ภายในงานได้จัดพิธีถวายเครื่องบวงสรวงแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และถวายสังฆทาน กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมรำลึกถึงวันก่อตั้งวิทยาลัยฯพร้อมร่วมใจกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)