เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 182

▶️ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 182
โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนหลากหลายวิชาชีพ รายละเอียดตามภาพแนบ
▶️ เรียนจบแล้วได้ใบประกาศนียบัตร(Certificate) ทุกหลักสูตร
▶️ สามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2566
โดยมีขั้นตอนของการสมัครเรียน ดังนี้
1.) เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน
2.) เพื่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน
3.)ดำเนินการจ่ายค่าสมัครได้ที่งานการเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ในวันเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. )
ขอบคุณค่ะ
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)