พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ หรือวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ห้องประชุมราชพกฤษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)