โครงการฝึกอบรมหุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะเตรียมความพร้อมการแข่งขันระดับนานาชาติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 โครงการฝึกอบรมหุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมเทพนารี อาคาร 1 ชั้น 6 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)