พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ร่วมวางพวงมาลา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเพลงสรรเสริญพระบารมีและจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ซึ่งได้รับพระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ ๑. นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภู ๒. นายเริงชัย บุญสรรค์ ๓.นายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์ และชั้นต่ำกว่าสายสะพาน จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ ๔. นางสุประวีณ์ แดงวัน
ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)