โครงการมอบทุนการศึกษาในเขตชุมชนบางพลัด

วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566 นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มอบหมาย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาในเขตชุมชนบางพลัดสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)