ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็น “ธงชาติไทย”โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)