การแข่งขันหุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ

ประเภทหุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะอาชีวศึกษา ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> DOWNLOAD

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)