รายงานการเงินประจำเดือนและรายงานงบทดลอง GFMIS

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS รายเดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ต.ค. 2564

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พ.ย. 2564

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธ.ค. 2564

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ม.ค. 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ก.พ. 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มี.ค. 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เม.ย. 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พ.ค. 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิ.ย. 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ก.ค. 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ส.ค. 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ก.ย. 2565

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)