จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฯ

                     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น เทน้ำตามภาชนะที่มีน้ำขัง ทำความสะอาดบริเวณในชุมชน และปฏิบัติตามแนวทาง 5ส นอกจากนี้สำนักงานเขตบางพลัด นำเครื่องพ่นเข้าฉีดหมอกควันกำจัดยุงลายภายในสถานศึกษา
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)