จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ

                    วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพร ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)