บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ

วันที่ 7/7/65 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กับ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ กรมทหารม้าที่ ๒ กองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ กรมทหารม้าที่ ๒ กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯกองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมเทพนารี อาคาร ๑ ชั้น ๖ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)