ร่วมต้อนรับ นางเสาวพา เวศกาวี ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

              วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางเสาวพา เวศกาวี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมเดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)