จัดกิจกรรม ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ

                   วันที่ 2 มิถุนายน 2565  ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดชำงนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)