ประชุมพิจารณากำหนดกลุ่มวิชาที่ประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯ

           วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดกลุ่มวิชาที่ประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามจำนวนอัตราว่างที่กำหนด ตามรายวิชาที่มีความขาดแคลนหรือมีความจำเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)