ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

                       วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีท่านเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการเปิดงานและตรวจเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)