เข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รูปแบบออนไลน์

              วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รูปแบบออนไลน์ โดยมีผลงานเข้าร่วมการประเมิน 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน และผ่านการประเมินเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ เครื่องฆ่าเชื้อแบบระบบสายพานลำเลียงด้วยเทคนิคตรวจจับภาพ
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)