พิธีปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ

           วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดพิธีปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ทีมผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการประเมินและกล่าวปิดพิธี โดยมีนายสำเริง สุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เข้าร่วมพิธีปิด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)