โครงการฝึกอบรมหุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะ สู่การแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมหุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะ สู่การแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”

ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องประชุมเทพนารี อาคาร 1 ชั้น 6 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

รูปภาพเพิ่มเติม >> DOWNLOAD

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)