โครงการ fix it center บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

                  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ fix it center บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จรัญสนิทวงศ์68  กรุงเทพมหานคร

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)