ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว

                 ขอแสดงความยินดีกับทีมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง “เครื่องฆ่าเชื้อแบบระบบสายพานลำเลียง ด้วยเทคนิคตรวจจับภาพ” ที่ผ่านการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว) ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง คว้าชัยการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2565
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)